Minä pieni Fanttilainen

 

Minä harjoittelen

Fantissa jokainen lapsi harjoittelee arkitaitoja: itsenäinen ruokailu, kuivaksi opetteleminen ja pukeminen ovat niitä perustaitoja, joissa jokainen saa kehittyä oman ikätasonsa mukaisesti.

Minä osaan

Leikataan, liimataan, piirretään, väritetään, muovaillaan, leivotaan... kädentaitoja harjoitellaan monipuolisesti.


Minä leikin

Leikki on lapsen päivän tärkein tehtävä. Leikkiympäristöön on kiinnitetty huomiota, jotta kaikille löytyisi innostavaa ja omalle kehitystasolle sopivaa toimintaa.